Kroje: wywiad z organizatorkami

27.09 odbyła się w Warszawie konferencja typograficzna Kroje. Organizatorki zgodziły się opowiedzieć mi o jej organizacji we własnych osobach