Project Description

Identyfikacja wizualna

Bernakiewicz – Zaczyński to pełna energii, młoda kancelaria prawnicza z Nowego Targu. Celem tej nowej identyfikacji wizualnej było zakomunikowanie rosnącej pozycji firmy na rynku, a także jej młodzieńczej energii i siły. Jednocześnie istotnym było wzbudzenie zaufania do profesjonalizmu prawników i do idei prawa jako takiego.